Kominki

Ogrzewanie kominkiem

 dgpDziałanie systemu dystrybucji gorącego powietrza jest bardzo proste. Ogień w kominku rozgrzewa wkład kominkowy, który z kolei, dzięki swojej konstrukcji bardzo wydajnie oddaje to ciepło powietrzu, które znajduje się w jego pobliżu. Powietrze to napływa poprzez specjalny kanał nawiewny jak również poprzez szczelinę między obudową a wkładem kominkowym, czy też przez kratki w okapie kominka. Powietrze jest również ogrzewane od rury spalinowej odprowadzającej produkty spalania drewna do komina, rura ta, zwłaszcza jeśli posiada specjalne ożebrowanie ? bardzo wydajnie oddaje ciepło.  Ogrzane w ten sposób powietrze jest transportowane za pomocą systemu nawiewu DGP do różnych pomieszczeń w budynku.
  
Należy tu wspomnieć, iż kominek bez systemu DGP (a wyposażony we wkład lub kasetę kominkową) będzie również pełnił funkcje grzewcze, będą one jedynie ograniczone do ogrzewania pomieszczenia w którym się znajduje ? powietrze ogrzane w kapie kominka będzie nawiewane za pomocą kratek bocznych i czołowych w kapie kominka.

 

Podstawowe elementy systemu DGP

 

System instalacji kominkowych w najbardziej rozbudowanych wariantach zawiera trzy niezależne układy:
 
   1. Układ zasilania powietrzem zewnętrznym do spalania i wentylacji
   2. Układ dystrybucji ciepłego powietrza, grawitacyjny lub wymuszony
   3. Układ odprowadzania spalin z kominka
 
Zadania poszczególnych elementów systemu
 
1. Układ nawiewu świeżego powietrza do kominka

 

Ma on za zadanie doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania w kominku jak również do ?podmieszania? powietrza ogrzewanego. Pierwsza funkcja układu jest szczególnie ważna, zwłaszcza w obliczu walki o jak najlepszą izolację budynków, świeże (zazwyczaj zimne) powietrze ma bardzo utrudniony dostęp do budynku. Może rodzić to niebezpieczne sytuacje, gdyż kominek, potrzebujący do procesu spalania dużo powietrza, może pobierać je z otworów wentylacyjnych wywiewnych (np. kratek łazienkowych), zaburzając wentylację wywiewną. W skrajnych przypadkach kominek może spowodować niebezpieczne dla zdrowia i życia zasysanie spalin z przewodów spalinowych (wywołując ciąg wsteczny w tych przewodach). Druga funkcja zapobiega nadmiernemu przesuszeniu powietrza w pomieszczeniach.
 
2. Układ dystrybucji gorącego powietrza, grawitacyjny lub wymuszony

 

System przewodów, kształtek i osprzętu pozwalający na dostarczenie ogrzanego przez kominek (w sposób konwekcyjny) powietrza do różnych, nawet odległych od kominka pomieszczeń. Może być to układ działający w sposób naturalny (grawitacyjny wypór powietrza) lub wymuszony (za pomocą wentylatora).
 
3. Układ odprowadzania spalin z kominka

 

Układ pozwalający na bezpieczne wyprowadzenie niebezpiecznych dla zdrowia i życia produktów spalania drewna na zewnątrz budynku. Zbudowany z wysokogatunkowej stali kwaso- i żaroodpornej lub stali czarnej o odpowiedniej grubości, zapewnia odporność na temperaturę i kwaśne związki znajdujące się w spalinach. Poprzez zastosowanie radiatora, przewody odprowadzające spaliny z kominka mogą być również dodatkowym źródłem ogrzewania powietrza w systemie DGP.
Dodatkowo dla poprawy i stabilizacji ciągu kominowego a tym samym bezpieczeństwa użytkowania może być zakończony nasadą kominową.
 

 

Dlaczego konieczne są okresowe przeglądy ?

 

 
Przegląd instalacji DGP ma oczywiście zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie przez kolejny sezon grzewczy. Musimy, więc upewnić się, iż powietrze będzie docierało do wszystkich odnóg systemu (czyli nie będzie uszkodzeń przewodów blokujących przepływ lub kierujących go w inną stronę), że będzie skutecznie ogrzewało pomieszczenia oraz, że powietrze docierające do pomieszczeń będzie wolne od zanieczyszczeń. 

logo

Krzysztof Walczak Kominki Wentylacje

ul. Gdańska 8
70-660 Szczecin
woj. zachodniopomorskie

Kontakt

tel. 502 044 237
biuro@rekuperacja.szczecin.pl
NIP 9551745976